எம்மை தொடர்பு


உனக்கு ஏதும் பிரச்சினையா?

எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்


  முகவரி

  Dhammika & Priscilla Perera Foundation
  29th Floor,
  West Wing World Trade Centre,
  Colombo 01, Sri Lanka.

  தொலைபேசி

  076 738 6835

  மின்னஞ்சல்

  [email protected]